top of page

Näyttelijäntyön kurssi

 

Näyttelijäntyön opetuksesta...

Kokonaisvaltainen näyttelijän ilmaisu on näyttelijäntyön koulutuksen lähtökohta. Näyttelijä johdatetaan kehon ja äänen harjoitteiden kautta flow-tilaan jossa ilmaisu vapautuu ja rikotaan totutut tavat ja uskomukset näyttelemisestä ja näyttelijyydestä. Näyttelijän henkilökohtainen, yllättävä ja inspiroiva hetkessä kiinni elävä kokemus nousee keskiöön.

 

Näyttelijäntyön alkeiskurssi

Näyttelijäntyön alkeiskurssilla ryhmä oppii perustaitoja mm. rytmin, kehon, äänen, musiikin, tilan ja yksinkertaisten akrobatiaharjoitteiden kautta kullekin ryhmälle sopivalla tasolla. Kurssin teemoja ovat liikkumisen ilon ja kuuntelemisen taidon oppiminen suhteessa muuhun ryhmään ja partneriin pariharjoitteiden aikana. Tällä kurssilla itsensä kohtaaminen huomion keskipisteenä on juurruttava ja itsevarmuutta tuova kokemus.

 

Näyttelijäntyön ammattilaiskurssi

Näyttelijänä ja Näyttelijäntyön opettajana Anu on psykofyysisen näyttelijäntyön taiteen asiantuntija kahdeksan vuoden kokemuksella puolalaisen teatteritradition jatkumossa. Tämä kokemus heijastuu erityisesti Näyttelijäntyön ammattilaiskursseilla, joilla osallistujat kantavat jo ammattitaitoa ja kokemusta näyttelijyydestä. Perehdymme kokonaisvaltaiseen näyttelijän ilmaisuun kehon, äänen, liikkeen, rytmin, musiikin, laulun ja tilan harjoitteissa. Pari- ja yksilötehtävissä korostuu suhde itseen ja toiseen sekä koko muuhun ryhmään. Harjoitteet vapauttavat näyttelijän keskittymään ja löytämään oman, henkilökohtaisen impulssien virran ja inspiraation.

 

bottom of page